Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/150

Denne siden er ikke korrekturlest


nord, og det blev utført paa en maate, som maatte vække beundring over hele verden.

Det andet partis opgave var at bestemme den magnetiske sydpols beliggenhet. Den 5. oktober drog dette parti avsted. Det bestod av 3 mand: Mawson og Mackay og lederen professor Edgeworth David. De hadde hverken ponnier eller hunder, og var altsaa henvist til bare at bruke sine egne kræfter. Det lyder næsten utrolig, men det lykkedes disse mænd tilfods over sjø- og landis, sprækker og revner, haard sne og løs sne at arbeide sig frem til den magnetiske sydpol og gjøre observationer der. Og hvad der var endnu bedre: de rak alle tre tilbake i god behold. Den samlede distanse, de tilbakela, var 1260 kvartmil.

Professor David siger i sin ypperlige beskrivelse av denne færd: De første 740 kvartmil var vi nødt til at hale vore slæder frem i to vendinger. Den samlede vegt var da noget over 500 kg., som efterhaanden letnet til noget under 500 kg. Paa den første halvpart av de resterende 520 kvartmil var vegten ca. 335 kg. Siden svandt den ned til 225 kg.

Vi brukte 122 dager paa denne færd; herav tilbragte vi 5 dager i teltet paa grund av storm og 5 andre til forskjellig smaaarbeide. Vi utførte selve turen — 1260 kvartmil — paa 109 arbeidsdager eller med en gjennemsnitsmarsj av 11 ½ kvartmil om dagen. Til nedlægning av to smaa depoter i ganske kort avstand fra stationen brukte vi motorslæden, ellers hadde vi ingen hjælp, men trak vore slæder selv hele veien. Føret paa sjøisen var ganske godt i begyndelsen; men senere blev vi meget brydd av opskrudd pakis og høie, svære sneskavler.