Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/163

Denne siden er ikke korrekturlest


den hele tid. Skjørbuken, polarekspeditionenes værste fiende, maatte for enhver pris utestænges, og for at opnaa dette var det min hensigt at anvende fersk mat hver eneste dag. Det faldt let at gjennemføre dette, for alle uten undtagelse foretrak sælkjøt for hermetik. Naar vaaren kom, haabet jeg saa sammen med mine kamerater at staa sund og frisk færdig med et i alle dele komplet utstyr.

Planen var at forlate stationen saa tidlig paa vaaren som mulig. Hadde vi først indlatt os paa denne rekordjagt, maatte vi for enhver pris være de første paa stedet. Alt maatte sættes ind derpaa. Allerede fra det øieblik jeg hadde fattet planen, hadde jeg ogsaa opgjort, at vor kurs fra Hvalbugten maatte sættes ret syd og helst følge den samme meridian like til Polen. Herved vilde vi opnaa at gjennemreise et helt nyt omraade og foruten rekorden ogsaa vinde andre resultater.

Jeg blev høist forbauset, da jeg senere fik høre, at der fandtes folk som virkelig hadde trodd, at vi fra Hvalbugten hadde sat kurs for Beardmore-bræen, — Shackletons vei — og fulgt denne sydover. La mig hurtigst mulig faa gjort opmerksom paa, at denne tanke ikke en eneste gang streifet mit sind, da jeg la planen. Scott hadde erklært, at han vilde ta Shackletons rute, og dermed var den sak opgjort. Under vort lange samvær paa Framheim kom ikke én av os en eneste gang med en hentydning til den mulighet. Uten diskussion var Scotts rute erklært fredlyst.

Nei, veien laa mot syd den, og kranglet maatte det terræng bli, som skulde hindre os i at komme op paa plataaet. Planen var at sætte kurs mot syd og ikke gaa