Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/180

Denne siden er ikke korrekturlest


planet. Men sjøfolk er nu sjøfolk, hvor i verden de anbringes; det er vanskelig at sætte dem til vægs. De fleste kjendte sætningen, at ett par støvler som passer er bedre end 10 man ikke kan faa paa, og hadde derfor tat sine egne med. Saaledes kom vi ut av den knipen.

Av underklær hadde vi tat med tre sæt hørtrikotage til hver mand til at bruke i de varme egne. Denne del av utstyret var overlatt til enhver især. Nogen gamle skjorter eier jo de fleste, og mere skulde der ikke til gjennem tropene. For de kolde egne var der to sæt ekstra tykke, haandsydde uldunderklær, to tykke haandstrikkede uldundertrøier, 6 par strikkede strømper, islændere og lettere undertrøier, sokker og strømper fra „Tugthuset”.

Desuten fik vi med en masse utstyr fra armeens depoter. General Keilhau skylder jeg stor tak for den elskværdige maate, hvorpaa han imøtekom alle mine ønsker. Herfra fik vi ytterklær til at bruke baade i kulde og varme, underklær, støvler, sko, vindklær og tøier av forskjellige sorter.

Som sidste post paa det personlige utstyr nævner jeg, at hver mand fik en sælskindsdress fra Grønland. Hertil kommer saa saker som stoppegarn, sygarn, naaler av alle tænkelige faconer, knapper, sakser, baand, brede og smale, sorte og hvite, blaa og røde. Jeg tør paastaa, at ingen ting var glemt. Vi var rikelig og vel utstyrt i enhver retning.

En anden side av utrustningen, som ogsaa maa ofres omtanke, er utstyret av de rum man skal færdes i, saasom salonger og lugarer. Hvor uendelig meget har det ikke at si, at man lever i hyggelige omgivelser. Jeg for min del