Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/183

Denne siden er ikke korrekturlest


LITT AV VOR LEVENDE FØDE .
LITT AV VOR LEVENDE FØDE .

andet morsomt til julen var sendt med os fra venner og bekjendte. Ja, folk var sandelig snille mot os. Jeg tør ogsaa forsikre de venlige givere om, at alle deres gaver i tidens løp har været og vil bli sat stor pris paa.

Vi var vel utstyrt med vine og spirituosa, takket være et av de største vinhuser i Kristiania. Et glas vin fra tid til anden og en god dram var saker, som vi alle ombord, uten undtagelse, satte stor pris paa. Spørsmaalet alkohol paa polarfærder har været drøftet ofte. Personlig betragter jeg alkohol, nydt med maate, som en medicin i polaregnene, — jeg mener da selvfølgelig saalænge man opholder sig i vinterkvarteret. Anderledes er det paa slædeturer. Der vet vi alle av