Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/185

Denne siden er ikke korrekturlest


Alkoholforbruket paa 3dje Framfærd var følgende: 1 dram og 15 draaper onsdag og søndag middag samt en toddy lørdag aften. Hver festdag var der ekstraservering.

Tobak og cigarer var vi ogsaa vel utrustet med fra forskjellige forretninger baade hjemme og ute. Vi hadde faat saa mange kasser, at vi hver lørdag aften og søndag middag kunde ta os en cigar.

To Kristiania-fabrikker hadde sendt os de fineste bonbons og drops, og et utenlandsk firma „Gala Peter”, saa det var ikke sjelden at se polarfarerne ta sig et sukkertøi eller et stykke chokolade. En forretning i Drammen hadde git os al den saft, vi bare vilde drikke, og visste giveren bare, hvor mange ganger vi velsignet den herlige vare, han hadde sendt os, saa tror jeg nok, han vilde sætte pris paa det. Paa hjemmarsjen fra Polen glædet vi os for hver dag vi kom nærmere saftlageret vort.

Fra tre forskjellige firmaer i Kristiania hadde vi faat alt hvad vi trængte av ost, kjæks, te, sukker og kaffe. Pakningen av denne sidste vare var saa omhyggelig, at kaffen, skjønt den var brændt, fremdeles er like frisk og velsmakende som den dag den kom fra brænderiet. En grosserer hadde sendt os saape for 5 aar, og det er ikke saa ganske litet man trænger av den vare, selv om det er paa en polfærd. For hudens, haarets og tændenes pleie hadde en mand i Kristiania sørget, og har ikke vi nu fin hud, frodig haarvekst og tænder som perler, saa er det ikke hans skyld; for utstyret var sandelig rikholdig nok.

En vigtig del av utstyret er det medicinske. Dr.Jacob Roll og dr. med. Holth var mine raadgivere her. Derfor