Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/190

Denne siden er ikke korrekturlest


solide staalvirrer, som med strækfisker kunne tætnes helt op. Desuten hadde vi to ekstrakjettinger, som kunde strækkes over taket paa begge sider, saafremt stormene blev for rasende. De to luftkasser og røkhatten blev utvendig forsvarlig avstivet med solide barduner.

Som man ser var alle forholdsregler tat for at gjøre huset lunt og varmt og for at holde det fast paa bakken. En masse løsmaterialer, bord og planker, tok vi ogsaa med ombord.

Foruten huset hadde vi med os 15 sekstenmandstelter. 10 av dem var gamle, men gode. Disse fik vi utlevert av marinens intendantur. De 5 andre var nye og kjøpt fra armeens depoter. Hensigten var at bruke teltene som midlertidige hus. De var lette og hurtige at sætte op og var solide og varme. I de 5 nye telter satte Rønne helt ny bund av solid, god duk paa veien sydover.

Alle proviantkasser, som var bestemt til overvintring var merket og stuvet for sig selv i rummet, saa de i en fart kunde kastes op paa isen.

Vi hadde 10 slæder, arbeidet av en sportsforretning i Kristiania. De var bygget som de gamle Nansen-slæder, men noget bredere. De var 12 fot lange. Meiene var av bedste sort amerikansk hickory med staalbeslag. De øvrige deler av god, seig norsk ask. Til hver slæde hørte et par varemeier, som ved hjælp av beslag let kunde lægges under og likesaa let fjernes, naar de var overflødige. Meienes staalbeslag var vel indsat med mønje, varemeiene med tjære. Disse slæder var bygget overmaade sterke og kunde staa alt slags arbeide i alt slags terræng. Jeg kjendte ikke dengang forholdene paa barrieren, som jeg senere lærte dem at kjende. Selvfølgelig blev disse slæder meget tunge.