Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/194

Denne siden er ikke korrekturlest


det rikeste utvalg av renskindsklær. Vi hadde baade særdeles tykke, middels og ganske lette. Det hadde tat lang tid at faa disse skindklær færdig. Først maatte renskindene kjøpes i raa tilstand. Dette besørget cand. pharm. Zappfe for mig i Tromsø, Karasjok og Kautokeino. La mig benytte anledningen til at takke denne mand for de mange og store tjenester han har gjort mig, saavel under min utrustning av den 3dje „Fram”-færd som under utrustningen av „Gjøa”-ekspeditionen. Ved hans hjælp fik jeg opdrevet saker, som jeg ellers aldrig vilde kunnet faa fat i. Han skydde intet arbeide, men gik paa, til han hadde skaffet hvad jeg vilde ha. Henimot 250 gode renskind fik han denne gang, beredt av finner og sendt til Kristiania. Her hadde jeg meget bryderi med at finde en mand, som kunde sy skind. Endelig fandt jeg én. Nu gik vi ivei med at sy op klær efter Netchelli-eskimo-mønster. Der blev sydd baade sent og tidlig. Tykke anorakker og tynde, svære bukser og lette, vinterstrømper og sommerstrømper. Desuten et dusin ganske lette soveposer, som jeg hadde tænkt at bruke som inderposer i de store og tykke, hvis kulden skulde slaa sig rent vrang. Altsammen blev færdig, men ikke før i sidste øieblik. De yttre soveposer blev sydd hos bundtmaker Brandt i Bergen, og de var saa ypperlige, baade i stof og syning, at ingen i verden kan lave dem bedre. Et rent mønsterarbeide. For at spare paa denne pose hadde vi forsynt den med et betræk av letteste dunlerret. Det var en god del længer end soveposen. Det var let at knytte toppen som en anden sæk og derved holde foken ute fra posen under marsjen om dagen. Paa den maate holdt vi os bestandig klar av den leie foksneen.