Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/201

Denne siden er ikke korrekturlest


av stivt og mykt fottøi, saa vi kunde bruke de glimrende bindinger Huitfeldt— Høyer-Ellefsen. Men det var ingen

VOR SKIBINDING SOM DEN TILSLUT SAA UT

let sak. Det stive ytterplag, som vi maatte ha, var ubetinget det, som av hele utstyret skaffet mig mest hodebrudd og senere under ekspeditionens gang os alle mest arbeide. Men vi løste da problemet tilslut. Jeg henvendte mig til en av vor bys mest ansete fabrikanter av lauparstøvler og forklarte ham vanskeligheten. Heldigvis fandt jeg der en mand, som øiensynlig interesserte sig for saken. Vi blev enige om at han skulde forsøke at sy et par støvler efter lauparstøvlens form. Saalen skulde være tyk og stiv — vi maatte nemlig være forberedt paa at bruke isbrodder — men overlæret saa mykt som mulig. For at undgaa skind, som for det meste blir stivt og let brækkes i kulden, skulde han bruke en kombination av skind og tynd seilduk i overstykket — skind nærmest saalen, og duk forresten.

Maalet blev tat efter min fot, som ikke netop er nogen barnefot, med to par tykke renskindsstrømper over. Av disse blev der sydd 10 par. Jeg husker godt, da jeg saa disse støvlene for mig i det civiliserte Kristiania. De blev utstillet i skotøiforretningens vinduer, — jeg