Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/202

Denne siden er ikke korrekturlest


tok en ekstra omvei for ikke mere offentlig at stilles like overfor disse monstrer. Vi er jo alle en smule forfængelige og liker ikke at se vore egne svakheter utstillet i elektrisk lys. Hadde jeg nogensinde forbundet tanken om en „velskapt, liten fot” med min person, kan jeg forsikre, at den siste rest av forfengelighet i den retning døde ut den dag jeg passerte skomakerens vindu og saa mine egne støvler. Jeg kom aldrig mere den vei, før jeg hadde faat visshet for, at utstillingen var forbi. Ett er sikkert, at støvlene var et fint arbeide. Vi skal senere høre, hvilke forandringer disse støvler maatte gjennemgaa, før vi endelig fik dem saa store, som vi vilde ha dem. Kjæmpestøvlene var nemlig altfor smaa.

Av andet utstyr nævner jeg vore udmerkede Primuskokeapparater. De var alle med komplet utstyr fra en grosserer i Stockholm. Som kokeapparat paa slædeturer har Primus tat rangen fra alle andre. De gir meget varme, bruker litet petroleum og kræver intet stel. Det er de fordele Primussen har, fordele, som maa spille en stor rolle overalt, men især paa en lang slædetur. Det er aldrig noget klus med dette apparat. Det har naadd fuldkommenheten saa nær som mulig. Vi hadde 5 Nansen-kokekar med. Disse utnytter varmen bedre end noget andet kokekar. Men én indvending har jeg mot det: det tar plads. Vi brukte det paa vore depotturer, men maatte desværre gi avkald paa det paa sydturen. Vi blev da saa mange mand i teltet og pladsen blev saa snau, at jeg ikke turde risikere at benytte det. Har man plads nok, er det ideelt efter min mening.

10 par snesko og 100 hundesæler efter Alaska-eskimomønster hadde vi med. Alaska-eskimoene kjører med