Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/209

Denne siden er ikke korrekturlest


Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912-p206.jpg

TREDJE KAPITEL

MOT SYD

M

ai maaned 1910 gik sin gang. Vakker var den

som alene en vaarmaaned i Norge kan være det — et deilig drømmebillede av grønt og blomster. Kun sparsom var den tid, vi hadde til at beundre al den pragt, som omgav os desværre. For os var løsenet: Bort, bort fra skjønheten, saa fort som mulig.

Fra maanedens begyndelse laa „Fram” vel fortøiet i sin bøie utenfor gamle Akershus mure. Blankpudset og fin kom den fra verftet paa Horten. Der skinnet lang vei av den. Man kom uvilkaarlig til at tænke paa lystseilas og ferietur, naar man saa den. Det blev imidlertid