Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/211

Denne siden er ikke korrekturlest


og glæde at se Norges Konge og Dronning paa besøk ombord i „Fram”. Vi var paa forhaand underrettet om Majestætenes ankomst, og vi søkte saavidt mulig at bringe litt orden i det kaos som hersket ombord. Jeg ved ikke, om vi hadde synderlig held med os i dette. Men jeg er sikker paa, at „Fram”s besætning, alle som en, med ærbødig taknemmelighet bestandig vil mindes Kong Haakons hjertevarme ord ved avskeden.

Ved samme anledning mottok ekspeditionen som gave fra de kongelige et nydelig sølvkrus. Det var siden den smukkeste prydelse paa vort bord ved enhver festlig tilstelning.

Den 3. juni tidlig om formiddagen forlot „Fram” Kristiania. Maalet var foreløbig mit hjem ute i Bundefjord. Hensigten med besøket der var at faa ombord vort overvintringshus, som stod fuldt færdigbygget ute i haven. Vor udmerkede tømmermand og snekker Jørgen Stubberud hadde været mester for dette solide bygverk. Det blev nu i en fart plukket istykker og hver eneste planke og stok omhyggelig merket. Det var en ganske imponerende haug materialier, det her gjaldt at faa anbragt ombord, hvor der allerede før var temmelig trangt om plads. Hovedmassen blev lagt forut under bakken; resten i arbeidsrummet.

De mere erfarne blandt ekspeditionens medlemmer henfaldt øiensynlig i dype funderinger over meningen med dette „observationshus”, som avisene hadde døpt det. Det skal villig indrømmes, at de hadde grund til at spekulere. Ved et observationshus forstaar man gjerne en forholdsvis enkel konstruktion, som saavidt kan skaffe et nødtørftig ly for veir og vind. Vort hus var nærmest et