Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/229

Denne siden er ikke korrekturlest


HUNDER VAR DER OVERALT. SCENE FRA BROEN
HUNDER VAR DER OVERALT.
SCENE FRA BROEN

tilovers, var det bare en bedrøvelig galgenfrist de vilde faa, før de blev skyllet overbord eller druknet i overvand nede i vestenvindsbeltet. At holde liv i dem ved hjælp av nogen vindtørre fiskebiter var umulig o. s. v.

Som bekjendt slog alle disse forutsigelser daarlig til — meget daarlig. Det stik motsatte hændte. Efterpaa har vistnok de fleste av os, som var med paa fornøielsen, faat høre det spørsmaal: Var ikke den sjøreisen sydover en overordentlig langtækkelig og kjedelig historie? Blev dere ikke lei av alle disse bikjene? Hvordan i alverden kunde dere klare at holde liv i dem?

Det siger sig selv, at en 5 maaneders sjøreise i den slags farvand, som vi trafikerte, nødvendigvis maa komme til at by paa en god slump ensformighet; meget beror paa de midler man har til at skaffe sig sysselsættelse. I saa henseende hadde vi netop i hundene et