Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/233

Denne siden er ikke korrekturlest


GRISENE HADDE GODE DAGER
GRISENE HADDE GODE DAGER

besked om, hvilket mylder av fartøier vi var oppe i. Det var ikke netop nogen behagelig situation; vor udmerkede skute hadde mange gode sider, men det hindret ikke, at den var overordentlig sen og tung i vendingen. Det er en meget farlig egenskap i dette farvand. Hertil kom, at et eventuelt havari — forskyldt eller uforskyldt — for os vilde være absolut skjæbnesvangert. Vor tid var saavidt knap, at den derav følgende forsinkelse kunde ødelægge hele foretagendet. Et almindelig handelsfartøi kan ta risikoen. Ved at manøvrere med forsigtighet kan en skipper næsten altid holde ryggen fri. Kollisionen fremkaldes som regel ved uvorrenhet eller uforsigtighet fra den ene av sidene. Den uvorne faar betale skaden; den forsigtige kan kanske til og med tjene penger paa den. Forsigtighet fra vor side var en selvsagt ting; men at en anden i