Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/235

Denne siden er ikke korrekturlestJeg skulde tro, at de fleste ombord trak et godt lettelsens suk, da vi endelig var vel klar av Scillyøene. Den evindelige sydvestvind var der vistnok fremdeles; men det hadde foreløbig mindre at si. Hovedsaken var, at vi befandt os i rum sjø med hele Atlanteren foran os. Man skal kanske selv ha seilet med „Fram”, før man fuldt ut kan forstaa, hvor velgjørende det føltes at vite sig fuldt klar av det omgivende land og de mange seilere inde i kanalen. For ikke at tale om de stadige seilmanøvrer med et dæk, som vrimler av bikjer.

Paa reisen gjennem kanalen i juni fanget vi to eller tre brevduer, som aldeles udmattede hadde slaat sig ned i riggen. Ved mørkets frembrud kunde vi uten vanskelighet faa fat i dem. Deres nummer og merke blev notert, og efterat de ved et par dagers god forpleining var kommet til kræfter, slap vi dem. De kredset et par ganger rundt mastetoppene og satte saa kursen ind mot den engelske kyst.

Jeg tror denne episode gav foranledning til, at vi ved avgangen fra Kristianssand fik med nogen faa brevduer. Løitnant Nilsen skulde som forhenværende dueeier ta sig av dem. Ja da, der blev bygget et pent hus, og duene levet i herlighet og glæde i sin nye bolig oppe paa toppen av den store baat, midtskibs. Hvordan det nu var eller ikke, fandt næstkommanderende ut, at der var for daarlig luftcirkulation i duehuset; for at rette paa denne mangel satte han en dag døren litt paa klem. Der kom ganske vist luft ind i huset, men duene kom ut. En skøier, som hadde opdaget, at fuglene var fløiet, anbragte med svære bogstaver „Til leie” paa væggen av det tomme duehus. Næstkommanderende var ikke rigtig blid den dagen.