Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/236

Denne siden er ikke korrekturlestSaa vidt jeg vet, fandt denne rømning sted i kanalen. Duene fandt sin vei hjem til Norge.

Den Biscayske bugt har et daarlig rygte blandt sjøfolk, og den fortjener det fuldt ut. Denne veirhaarde havarm har gjemt for bestandig saa mangen staut skute og dens besætning med. Vi for vort vedkommende hadde imidlertid efter aarstiden godt haab om at slippe uantastet over, og dette haab gik i opfyldelse. Hvad vi ikke hadde turdet haabe, det indtraf ogsaa. Vor arge motstander sydvesten blev endelig lei av sine ihærdige forsøk paa at stanse vor fremgang. Det nyttet jo ikke. Smaat gik det rigtignok; men fremover gnog vi os. Av vor meteorologiske barnelærdom hadde vi for øieblikket særlig i tankene de hyppige nordlige vinde nede ved Portugals kyster. Som en behagelig overraskelse fik vi dem allerede langt oppe i Spanskebugten. Det var vel en kjærkommen forandring efter al bidevindshakkingen oppe i kanalen. Nordenvinden holdt sig næsten like saa tappert som sydvesten før hadde gjort, og med en efter vore beskedne fordringer ganske respektabel fart gik det dag for dag sydover mot de himmelegne, hvor vi kunde være sikre paa stabile veirforhold, og hvor det som regel er en fest at være sjømand.

Den sjømandsmæssige del av vort arbeide var forresten selv i disse første vanskelige uker forløpet glat nok. Der var altid nok av villige, øvede hænder til at ta fat, naar det behøvedes, selv om de forefaldende arbeider hyppig var av en mindre behagelig art. Tænk bare paa renholdet. Enhver sjømand vil kunne fortælle noget om hvad det er for en historie paa skibe, hvor der fragtes levende dyr, særlig naar disse befinder sig paa dækket,