Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/238

Denne siden er ikke korrekturlest


nødvendighet at holde sine omgivelser saa rene og pene som mulig. Hvad det gjælder, er at holde sig fra livet alt, hvad der kan virke demoraliserende og nedbrytende. Urenslighetens virkninger i den retning er saa vel kjendt, at det er unødvendig at præke om det her.

Min opfatning deltes av alle og enhver ombord i „Fram”, og alt blev gjort for at handle i overensstemmelse med den, trods vanskelighetene, som nok kunde synes svære. To ganger om dagen blev hele dækket spylt grundig, foruten alle de ekstra turer som blev tat i mellemtiden med vandpøs og skrubber. Mindst en gang om uken blev hele løsdækket tat op og hver enkelt lem overhalet, indtil den var likesaa ren og pen, som da den blev lagt ned i Kristianssand. Det var et arbeide, som i længden stillet svære krav til utholdenhet og taalmodighet hos dem, som skulde utføre det; men jeg saa ikke andet end at prøven blev bestaat. „La os bare se at faa det rent,” het det stadig.

Om natten, naar det paa grund av mørket ikke altid var saa let at se sig for, kunde det nok ganske hyppig hænde, at man hørte mere eller mindre peprede utbrud av dem, som paa grund av en eller anden seilmanøvre var nødt til at fingre ved taugkveilene. Jeg behøver ikke nærmere at antyde hvorfor, naar man husker, at der overalt og allesteds laa bikjer, som i dagens løp hadde spist og drukket saare godt. Men efterhaanden gik edene over til vitser. Der fins ikke den ting i verden, som ikke vanen hjælper en over. Naar det gjentar sig ofte, tar man det tilslut med overlegen ro, at der kommer litt av en hunds efterlatenskaper i berøring med fingrene.

Det er almindelig skik og bruk ombord i skiber at