Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/247

Denne siden er ikke korrekturlest


faa snakke ut. De øvrige, som visste noget, længtet vist ikke mindre. At bære paa hemmeligheter er hverken morsomt eller let. Allermindst ombord i et skib som vort, hvor man er henvist til at leve klods indpaa hverandre. Vi maatte jo snakke sammen daglig; de uindviede førte uvægerlig passiaren ind paa de fæle vanskeligheter, som vilde forbitre os livet og hindre vor fremgang nede ved Kap Horn. Det var trolig nok, at vi greide baade os selv og hundene vel over tropene én gang; men om det vilde lykkes to ganger, kunde være mere tvilsomt o. s. v. i det uendelige. Det kan lettere tænkes end beskrives, hvor kinkig det var, og hvor snedig man maatte vælge sine ord, for ikke at komme til at si formeget. Blandt uerfarne folk vilde det ikke været saa farlig; men man skal huske paa, at ombord i „Fram” hadde nærsagt hver anden mand tilbragt aar av sit liv paa reiser i polaregnene. En eneste svak antydning vilde for dem ha lagt sammenhængen tydelig i dagen. At hverken folkene ombord eller nogen anden opdaget den for tidlig, kan forklares ved, at den var saa altfor nærliggende.

Vort skib var altfor avhængig av vind og veir til, at vi med bestemthet kunde beregne, hvilken tid vi vilde bruke paa de distanser, vi hadde foran os, særlig da paa de breddegrader, hvor vindforholdene er uregelmæssige. Den forhaandsberegning, som blev sat op med hele reisen for øie, blev bygget paa en stipulert gjennemsnitsfart av 4 knob. Med denne, som det kan synes, meget beskedne hastighet, skulle vi kunne være ved Isbarrieren omkring midten av januar 1911. Som vi senere skal se slog dette til med en merkværdig nøiagtighet. Paa at naa frem til Madeira hadde vi beregnet en maaneds seilas. Det gik