Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/249

Denne siden er ikke korrekturlest


KRONOMETERSTANDSBESTEMMELSER I FUNCHAL
KRONOMETERSTANDSBESTEMMELSER I FUNCHAL

varte imidlertid en god stund, før vi saa noget til ham, og vi smigret os allerede med at være kommet først, da han pludselig blev observert i en baat, som kom langs skutesiden. Vi kunde fortælle ham, at alting var bare godt og vel ombord, og han bragte os en god slump brever og aviser, som gav os bud hjemmefra. En liten geschæftig herre, som sa, han var doktor og som saadan i embeds medfør var kommet for at undersøke vor sundhetstilstand, fik det paafaldende travelt med at komme fraborde, da han paa toppen av faldrepet fandt sig stillet overfor et snes hundekjæfter, som i øieblikket var spærret paa vid gap paa grund av den temmelig sterke varme. Den lærde mands interesse for vor helbred var med et slag dunstet bort; han gik over til at tænke paa sin egen sikkerhet for liv og lemmer.