Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/25

Denne siden er ikke korrekturlest


DEN FØRSTE BERETNING

D

en 10. februar 1911 begyndte vi at arbeide os

sydover for at nedlægge depoter og fortsatte til den 11. april. Vi oprettet 3 depoter og nedla 3000 kg. levnetsmidler, deri iberegnet 1 100 kg. sælkjøt. Da der ikke fandtes landemerker, maatte vi betegne depotenes beliggenhet ved flag som blev anbragt i 7 kilometers avstand i østlig og vestlig retning. Den første barriere var bedst at komme frem over, og særlig vel skikket for hundekjørsel. Saaledes kjørte vi den 15. februar 100 kilometer paa slæde. Hver slæde veide 300 kg., og vi hadde 6 hunder for hver. Den øverste barriere („surface barrier”) var jevn og fin. Der var enkelte lokale revner, men vi fandt dem bare farlige paa et par punkter. Barrieren gik i lange, jevne bølger. Veiret var udmerket, med stille eller svak vind. Den laveste temperatur ved denne station var ÷45° C, som maaltes den 4. mars.