Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/253

Denne siden er ikke korrekturlest


BAGBORDS VAGT PAA LANDTUR I FUNCHAL
BAGBORDS VAGT PAA LANDTUR I FUNCHAL

nu av skulde styre. Næstkommanderende utfoldet sit store kart over den sydlige halvkugle, og jeg redegjorde i korte træk for den utvidede plan; likeledes for mine grunde til at fortie den indtil dette tidspunkt. Jeg maatte av og til skotte bort paa ansigtene. Til en begyndelse viste de, som ventelig kunde være, de mest utvetydige tegn paa overraskelse; men uttrykket skiftet fort. Før jeg var færdig, skinnet de og lo allesammen. Jeg var nu sikker paa det svar, jeg vilde faa, naar jeg til slutning spurte hver enkelt, om han vilde gaa med, og eftersom navnene blev ropt op, hadde hver eneste mand ganske rigtig sit ja færdig. Endskjønt jeg som før nævnt hadde ventet, at det vilde gaa som det gjorde, er det vanskelig at gi uttryk for den glæde, jeg følte ved at se, hvor beredvillig mine kamerater stillet sig til tjeneste ved denne