Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/256

Denne siden er ikke korrekturlest


DET GAAR LYSTELIG MOT SYD
DET GAAR LYSTELIG MOT SYD

Det var en ren fornøielse at komme paa dæk morgenen efter avgangen fra Madeira; alle mand gav sin morgenhilsen med en ekstra elskværdig betoning; i øienkrokene blinket bare smil. Den splitternye vending sakene hadde tat, og den pludselige overgang til helt andre felter for tanker og forestillinger virket som en velgjørende styrt paa alle dem, som endnu dagen iforveien hadde ment at seile med kurs for Kap Horn.

De fleste moret sig nok godt over, at de ikke paa