Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/258

Denne siden er ikke korrekturlest


der nu ingen ting iveien for at lægge kortene paa bordet. Saa mangen samtale hadde kanske i den forløpne tid gaat istaa av den grund, at de, som hadde en hel mængde spørsmaal at gjøre, ikke turde spørre, og de, som kunde fortælle noget, ikke vilde. Herefter skulde det drøie baade vel og længe, inden vi blev læns for stof til konversation. Med et slag var der dumpet ned et tema saa rikholdig og omfattende, at det til en begyndelse var vanskelig at vite, hvor der skulde tages fat. Der var ombord i „Fram” mange mænd, som hadde høstet rik erfaring under aarelange ophold i egne indenfor den nordlige polarcirkel. Men for nær sagt allesammen var det store antarktiske kontinent et terra incognita. Jeg selv var den eneste ombord, der hadde set Antarktica; av mine kamerater hadde kanske en og anden i tidligere dage, under en sjøreise rundt Kap Horn været i nærheten av et antarktisk isfjeld, det var det hele.

Hvad der tidligere var utført av arbeide i forskningens tjeneste der syd, og beretningene om de mænd, som før hadde søkt at utvide kjendskapet til denne ugjestmilde verdensdel, var ogsaa noget, som vel de færreste av „Fram”s besætning hadde hat tid og anledning til at sætte sig synderlig godt ind i. Kanske hadde de heller ikke hat grund til det. Nu var der al mulig grund. Jeg ansaa det for en bydende nødvendighet, at alle og enhver grundig studerte beretningene fra de tidligere ekspeditioner. Det var den eneste utvei til paa forhaand at bli nogenlunde fortrolig med vor opgaves natur og de forhold, vi vilde komme til at arbeide under. Derfor fandtes der ombord i „Fram” et helt bibliotek av antarktisk litteratur. Alt hvad der er skrevet av den lange række av