Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/259

Denne siden er ikke korrekturlest


opdagelsesreisende i disse egne, fra James Cook og James Clark Ross til kaptein Scott og Sir Ernest Shackleton. Og dette bibliotek blev sandelig flittig benyttet. De to sidstnævnte forskeres bøker var især i kurs, de blev læst fra perm til perm av alle, som kunde, og velskrevne og udmerket illustrert, som disse beretninger er, var de i høi grad instruktive. Om det teoretiske studium av vor opgave saaledes blev ofret rikelig baade tid og arbeide, blev ikke derfor de praktiske forberedelser forsømt. Saa snart vi var kommet ind i passaten, hvor den praktisk talt uforanderlige vindretning og vindstyrke meget vel tillot en indskrænkning av vagtmandskapet, gik de forskjellige fagfolk igang med at arbeide paa at faa det omfangsrike utstyr for overvintringen i den bedst mulige stand. Vel var der paa forhaand lagt al mulig flid paa at faa hver del av utrustningen saa god og hensigtsmæssig som mulig, men det hindret ikke, at det hele trængte at gaaes grundig efter i sømmene. Et saa komplicert apparat, som der her er tale om, blir man i det hele tat aldrig rigtig færdig med. Der vil altid være en eller anden forbedring, som kan gjøres. Som vi siden skal se, hadde vi ikke alene under den lange sjøreise, men ogsaa under den endnu længere antarktiske vinter hændene mere end fulde med forberedelsene til slædeturen.

Vor seilmaker Rønne blev forvandlet til, ja la os kalde det skrædder. Rønnes stolthet var en symaskine, han i sin tid efter megen bruk av sine gode talegaver hadde faat fat i ved verftet paa Horten. Hans største sorg under reisen var den, da han ved ankomsten til Barrieren maatte overgi sin skat til landpartiet. Han kunde ikke begripe, hvad vi skulde med symaskinen paa „Framheim”.