Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/26

Denne siden er ikke korrekturlest


HYTTEN PAA FRAMHEIM BYGGES

Da vi vendte tilbake til vinterkvarteret fra en første utflugt den 5. februar, fandt vi, at „Fram” allerede hadde forlatt os. Med glæde og stolthet hørte vi av de tilbakeværende, at det var lykkedes vor kjække kaptein at seile baaten længer mot syd end noget tidligere skib. Gamle gode „Fram” har altsaa vist Norges flag baade længst nord og længst syd. Den største sydlige bredde som „Fram” naadde, var 78° 41'.

Før vinterens komme hadde vi 60 000 kg. sælkjøt i vort vinterkvarter. Det var nok for os og vore 110 hunder. Vi hadde bygget 8 hundehus, endel forbindelsestelter og snehytter. Da vi hadde sørget for hundene, tænkte vi ogsaa paa os selv. Vor lille hytte var næsten helt dækket av sne. Først i midten av april besluttet vi at skaffe os kunstig lys i hytten. Det skedde ved hjælp av en Luxlampe paa 200 normallys som gav et ypperlig lys og holdt temperaturen indendørs hele vinteren igjennem paa omkring 20 grader celsius. Ventilationen var udmerket og