Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/272

Denne siden er ikke korrekturlest


LØITNANT NILSEN SOM HUNDEOPDRÆTTER
LØITNANT NILSEN SOM HUNDEOPDRÆTTER

tale om et naturlig træk hos dem, som ikke lot sig utrydde. Man var ialfald aldrig sikker paa, at ikke naturen vilde gaa over optugtelsen. Efterat hundene først var sluppet, beholdt de friheten til at springe omkring, hvor de ønsket for resten av reisen. Kun under maaltidene blev de bundet. Det var ganske merkelig, hvor flinke de var til at stikke sig bort i alle kroker og smuthuller; det kunde hænde, at der næsten ikke var en bikje at se, naar det blev lyst om morgenen. Naturligvis besøkte de steder, de helst ikke burde ha forsøkt paa at komme.