Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/273

Denne siden er ikke korrekturlest


Flere av dem benyttet gjentagne ganger anledningen til at ramle ned i forrummet, naar luken var aapen; men et fald paa 25 fot lot ikke til at genere dem det ringeste. En enkelt fandt til og med veien ned i maskinrummet, saa vanskelig end adgangen derned skulde synes. Den hadde sat sig til ro inde mellem stempelstængene. Til held for den besøkende traf det sig saa, at maskinen ikke blev sat igang under visitten.

Da de første hidsige bataljer efter frigivelsen var utkjæmpet, faldt der forholdsvis hurtig ro over gemyttene. Man kunde tydelig merke en følelse av beskjæmmelse og skuffelse hos de herrer slaaskjæmper over, at deres anstrengelser i det store og hele var resultatløse. Sporten tapte sin væsentlige tillokkelse, saasnart de fik forstaaelsen av den ringe utsigt til at faa en smule blod paa tand.

Av hvad der her er nævnt og kanske av andre beretninger om polarhundenes egenskaper, kan det muligens se ut som om disse dyrs indbyrdes samliv arter sig udelukkende som et eneste slagsmaal. Det er imidlertid aldeles ikke tilfældet, tvertimot slutter de meget ofte sig imellem venskapsforbindelser, og dette venskap kan undertiden bli saa sterkt, at den ene slet ikke kan undvære den anden. Før vi slap dyrene fri, hadde vi lagt merke til, at der var nogen faa, som av en eller anden grund ikke trivedes rigtig som de skulde. De var mere sky og urolige end de andre. Der blev ikke tat større notis av dette, og ingen tænkte paa at finde aarsaken. Den dag vi slap dem løs, fik vi se, hvad der hadde været iveien med dem som sturet. De hadde en eller anden god gammel ven, som tilfældigvis hadde faat sin plads paa en anden kant av dækket, og adskillelsen fra kameraten hadde