Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/274

Denne siden er ikke korrekturlest


været aarsaken til det daarlige humør. Det var formelig rørende at se den glæde, de viste over gjenforeningen. Dyrene var aldeles forvandlet. Naturligvis blev der i disse tilfælde sørget for pladsombytte inden de forskjellige partier, saaledes at de, som av egen tilbøielighet hadde sluttet sig sammen, for fremtiden kom til at staa i samme kobbel.

Vi hadde tænkt, at vi kunde greie ækvator inden 1. oktober, men de uheldige vindforhold, vi møtte like nordenfor, forsinket os litt. Stort var det dog ikke. Den 4. oktober om eftermiddagen gled „Fram” over linjen. Dermed var en vigtig merkepæl paa færden passert. Bare følelsen av at være kommen over paa sydbredde var nok til at sætte allesammen i feststemning, og en liten fest maatte der i al beskedenhet lages. Ifølge gammel skik og bruk skal en linjeovergang feires med et besøk av selveste fader Neptun — hans rolle spilles for anledningen av en eller anden begavelse blandt dem, som er ombord. — Hvis den høie herre nu under sin inspektion av fartøiet støter paa nogen, som ikke kan dokumentere, at han tidligere har passert den famøse cirkel, overgives han uten videre til Neptuns drabanter for at „barberes og døpes”. Denne proces, som ikke altid blir utført med overdreven lempelighet, skaffer gjerne muntration og en velkommen avveksling i det ensformige liv paa lange sjøreiser. Der var sikkert mange ombord i „Fram”, som imøtesaa dette Neptuns besøk med megen forventning, men han kom ikke. Der var simpelthen ikke plads til ham paa vort dæk, det var altfor godt besat i forveien.

Vi nøiet os med at spise en bedre middag efterfulgt av kaffe, likør og cigarer. Kaffen blev servert paa