Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/275

Denne siden er ikke korrekturlest


VOR BALLETDANSERINDE
Fra festlighetene ved linjen.

fordækket, hvor vi ved at flytte sammen en del av hundene hadde skaffet tilveie nogen kvadratmeters spillerum. Underholdning manglet ikke. Et violin- og mandolinorkester bestaaende av løitnant Prestrud, Sundbeck og Beck gav flere numre tilbedste, likesom vor udmerkede grammofon for første gang lot sig høre. Netop som den intonerte Luxemburg-valsen, viste der sig i trappen en veritabel ballet-danserinde, maskert og med meget korte skjørter. Denne uventede aabenbaring fra en bedre verden blev hilst med ivrig applaus. Bifaldet blev ikke mindre kraftig, efter at den skjønne hadde avlagt diverse prøver paa sin færdighet i dansekunsten. Bak masken skimtedes løitnant Gjertsens ansigt, men saavel dragt som dans var høist kvindelig. Rønne gav sig ikke før han hadde faat „damen” paa fanget. Illusionen leve!

Grammofonen slog over i en feiende, amerikansk cake-walk, og meget beleilig viste der sig i det samme paa skuepladsen en neger iført snipkjole, floshat og — et par digre træsko. Saa svart han end var, saa vi straks, at det var næstkommanderende, som nu hadde forvandlet