Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/279

Denne siden er ikke korrekturlest


vælte sig over det lave agterdæk, saa gjorde hun bare en elegant hævbevægeise, og braattet maatte nøie sig med at kuppe under. En albatros hadde ikke greid situationen bedre. Det er sagt, at „Fram” er bygget for isen, og det kan vel ikke benegtes, men sikkert er det ogsaa, at da Colin Archer skapte sit berømte mesterverk av en isskute, blev det ogsaa samtidig et mesterverk av en sjøskute, en skute, som i sjødygtighet skal ha vanskelig for at finde sin like. For at kunne vri sig unna sjøene, som „Fram” gjorde, maatte den slingre, og det fik vi da ogsaa grundig erfare. Under hele den lange seilads gjennem vestenvindsbeltet var der en ustandselig rulling, men i tidens løp vænnet vi os til denne ulempe ogsaa. Den var generende nok, men dog mindre ubehagelig end at vasse i overvand. Værst var det kanske for dem, som skulde greie arbeidet i kabyssen. Det er ikke greit at være kok, naar man i ukevis ikke kan sætte fra sig saa meget som en kaffekop, uten at den straks gjør saltomortale. Der skal baade vilje og taalmod til for ikke at gaa træt, men de to, Lindstrøm og Olsen, som stelte vor mat under disse vanskelige forhold, hadde evnen til at ta det hele fra den humoristiske side. Det var godt gjort.

Hvad hundene angaar, saa hadde det for deres ved kommende mindre betydning, om der vanket en kuling, naar der bare var opholdsveir. Regn liker de ikke, væte er i det hele tat det værste, man kan by en polarhund. Blev dækket fugtig, vilde de ikke lægge sig ned og kunde bli staaende ubevægelig i timevis, idet de i denne ubekvemme stilling forsøkte at faa sig en lur. Det blev naturligvis daarlig bevendt med søvnen paa denne maate. Til gjengjæld kunde de saa sove hele døgnet rundt, naar