Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/282

Denne siden er ikke korrekturlestFra den tid, vi kunde regne med nogensomhelst sandsynlighet for at træffe isfjeld, blev om natten ogsaa vandtemperaturen maalt hver anden time.

Da Kerguelen-øen laa omtrent ret i den vei, vi agtet at følge, blev der av flere grunde bestemt, at vi skulde gjøre en stans der og avlægge et besøk paa den norske hvalfangerstation. Flere av hundene var i den senere tid begyndt at magres noget, og grunden var sandsynligvis, at de fik for litet fettstof i sin næring. Paa Kerguelen vilde der antagelig være anledning til at faa alt det fett vi vilde ha. Av vand hadde vi vistnok saa meget, at vi med sparsomhet kunde klare os, men det skadet ikke at faa fyldt tankene. Jeg haabet ogsaa, at der skulde være en mulighet for at faa hyret tre à fire mand til. 10 mand var jo en noget snau besætning, naar det gjaldt at seile „Fram” ut av isen og rundt Kap Horn til Buenos Ayres, efterat vi andre var landsat paa Barrieren. Endnu en grund for den paatænkte visit hadde vi ogsaa; det vilde bli en behagelig adspredelse. Det gjaldt bare at komme derbort fortest mulig; vestenvinden hjalp os aldeles fortrinlig. Den ene kuling avløste den anden, uten at der blev noget overhændig veir. Vor daglig utseilte distanse beløp sig som regel til omkring 150 kvartmil i denne tid, i et enkelt etmaal klarte vi 174 kvartmil. Det var den bedste paa hele turen, og det er ingen daarlig præstation av en skute som „Fram” med dens knapt tilmaalte seilareal og det tungt lastede skrog.

Den 28. november om eftermiddagen fik vi land i sigte. Det var bare en gold stenknaus og skulde efter vor stedbestemmelse være det saakaldte Bligh’s Cap, der ligger nogen kvartmil utenfor Kerguelen. Men veiret var