Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/284

Denne siden er ikke korrekturlestmed de resterende 4000 kvartmil til Barrieren. Det viste sig, at vi hadde valgt rigtig. December kom med om mulig endnu friskere bør end november hadde bragt, og ved midten av maaneden hadde vi allerede tilbakelagt den halve distanse mellem Kerguelen og vort maal. Hundene stivet vi op ved fra tid til anden at gi dem en drabelig portion smør. Det hjalp utrolig godt. Os selv hadde det ingen nød med, vi var alle i bedste velgaaende, og humøret steg efterhvert som distansen til maalet minsket.

Naar sundhetstilstanden var saa udmerket under hele reisen, maa det for en væsentlig del tilskrives vor fortrinlige proviant. Paa turen hjemmefra til Madeira levde vi høit paa nogen medbragte smaagriser; efter al denne herlighet blev det for alvor at gaa over til hermetikken. Den overgang gik ganske let, for det var udmerket gode og velsmakende saker vi hadde. Der blev servert særskilt i de to salonger, men maten var nøiagtig den samme over hele linjen. Klokken 8 formiddag var der frokost, bestaaende av „hot cakes” (en amerikansk ret) med marmelade eller syltetøi, ost, ferskt brød samt kaffe eller kakao. Middagen bestod som regel av en ret og dessert. Som tidligere nævnt hadde vi i almindelighet ikke raad til at bruke suppe av hensyn til vandforbruket. Kun om søndagene bød kokken paa den vare. Til dessert spiste vi for det meste California-frugt. Der blev i det hele tat lagt an paa at anvende frugt, grønsaker og syltetøi i størst mulig utstrækning. Det er og blir det bedste som kan bydes til forebyggelse av sygdom. Til middagen drak vi altid saft og vand. Hver onsdag og lørdag vanket der dram til maten. Av egen erfaring visste jeg, hvor fortrinlig en kop kaffe smaker, naar man blir purret til vagt