Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/286

Denne siden er ikke korrekturlest


KAHYTTEN PYNTET TIL JULAFTEN
KAHYTTEN PYNTET TIL JULAFTEN

Julaftens morgen kom med et veir saa fint og sjøen saa smul, som vi ikke hadde set det paa uker. Skuten gik aldeles støt og rolig. Dermed var der intet iveien for at vi kunde forberede os paa høitiden, saa godt vi bare var istand til det. Utover dagen var julesjauen i fuld gang. Forsalongen blev vasket og pudset, saa ripolinmalingen og messingen skinnet omkap, Rønne pyntet med signalflag i arbeidsrummet, og det gode, gamle „Glædelig jul!” lyste i transparent over døren ind til salongen. Løitnant Nilsen var i ivrig virksomhet indenfor, utvisende et meget stort talent som dekoratør. Grammofonen blev rigget til inde i min lugar, hvor den blev anbragt paa et bret, som var ophængt under taket. Et paatænkt samspil av piano, violin og mandolin maatte indstilles, da pianoet var aldeles ustemt.