Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/107

Denne siden er korrekturlest


dette centralstyre leder frembringelsen af det nye produktions-materiel: De 10 millioner mand er ikke blit sat igang med produktion paa maafaa; centralstyret har paa forhaand planlagt arbejdet, og først og fremst sørget for, at det produktions-materiel man har, i aarets løb vil bli øget med 2 procent, saa nødvendigheds-produktionen, naar aaret er omme, kan øges med 2 procent over hele linjen, som befolkningens væxt kræver. Og har denne planmæssige øgning af nødvendigheds-materiellet f.ex. lagt beslag paa 5 millioner mand, saa er de øvrige 5 millioner blit sat til at rejse etablissementer beregnede paa produktion af saadanne luxus-artikler, som man antar at de besiddende klasser vil ønske at kjøbe.

Efter et aars forløb er der voxet op en ny arbejdsstok paa 2 millioner mand. Af dem kræves de 900,000 til at betjene det nylavede nødvendigheds-materiel, 900,000 til at drive de færdige luxu-etablissementer — og 200,000 blir altsaa disponible og kan sættes til, sammen med de 10 millioner at lave mere nyt materiel. Den planmæssige øgning af nødvendigheds-materiellet vil saa i det nye aar komme til at sysselsætte 5,100,000 mand, og en ligesaa stor arbejdsstok blir altsaa disponibel til øgning af luxus-materiellet.

I det andet aar frembringer de 900,000 mand, der har tat det nye nødvendigheds-materiel i brug, akkurat hvad der forbruges af den tilvæxt de besiddende klasser har faat, plus hvad de selv og de andre 1100,000 ny tilkomne arbejdere behøver for at leve, og kan kjøbe for sin løn. Centralstyret ved altsaa paa forhaand