Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/11

Denne siden er godkjent

som de civiliserede landes befolkning i det hele taget magter at forbruge — og ved kommunikations-væsenets hjælp vilde det altsammen uafladelig bli stillet til alles fri disposition.

Resultatet vilde være at hvert eneste menneske hele den civiliserede verden over til enhver tid vilde ha til sin raadighed alt hvad han i det hele taget kunde bruge. Med andre ord: hvert eneste menneske hele den civiliserede verden over vilde dermed være gjort til en absolut velhaver.

Det blir imidlertid ikke gjort — almen-aanden, samfunds-intelligensen mangler.

————————

KAPITEL II

Hvad idiotien koster — direkte

——

Men at det ikke blir gjort, det er saameget desto taabeligere, som enhver ved den mindste smule eftertanke vil begribe, at det ikke vilde koste paa langt nær halvparten saameget arbejde, paa denne maade at gjøre hvert eneste menneske til en absolut velhaver, som det nu koster at gjøre nogle ganske enkelte individer til rigmænd, og resten af menneskeheden til en samling stakkars djævle der faar hele sit liv forgiftet af økonomiske bekymringer, og hele sit sind og sin intelligens forraaet forsjoflet og forkrøblet af usle steriliserende pengetanker.