Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/114

Denne siden er korrekturlest


heden faat lov til at røre ved arbejdslønnen, før det uhyggelige vexelspil mellem dem begge automatisk sættes i bevægelse, og den hele produktion blir ubønhørlig skruet ned til elendigheds-niveauet, hvor de besiddende klassers efterspørgsel er reduceret til sit minimum, og hvor derfor arbejdsløshed, sult og nød, som det var ejendomsrettens opgave at umuliggjøre, antar aldeles formidable dimensioner.

————————

KAPTIEL VII

Hvorfor revolutionsmændene ikke kastet
ejendomsretten overbord

——

Ejendomsretten i konsortiets haand, den udelte ejendomsret, kan opfylde sin bestemmelse, fordi konsortiet ikke driver sin produktion med penge, men med anvisninger paa nødvendigheds-artikler, som den til enhver tid sørger for at sidde inde med i tilstrækkelige mængder. Ejendomsretten i de konkurrerende producenters hænder, den delte ejendomsret, kan derimod ikke opfylde sin bestemmelse, fordi de konkurrerende producenter er absolut nødte til at drive sin produktion med penge, og altsaa uundgaaelig kommer til at lægge den ind under pengeformaalenes automatiske bræmse.

Den udelte ejendomsret i konsortiets haand er derfor at ligne med en godmodig hest, der villig lar sig