Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/12

Denne siden er godkjent


Ikke paa langt nær halvparten saa meget arbejde vilde det koste.

En hel række svære indviklede arbejder som nu er nødvendige, vilde nemlig da falde bort som absolut overflødige.

For det første siger det sig selv, at naar alt hvad mennesker bruger, overalt og til alle tider skaffes tilstede i saa overflødige mængder at det ikke kan bruges op, da vil det være vanvid længer at kaste sin tid bort paa at holde regnskab med hvad hvert enkelt menneske bruger af det der produceres. Man kunde jo da ligesaa gjerne gi sig til at holde regnskab med hvad hvert enkelt menneske bruger af solens lys eller atmosfærens luft. I det øjeblik der overalt og til alle tider er mere end nok af alt til alle, da faar enhver selv ta af hougen hvad han finder for godt at bruge — kjøb og salg har da ingen mening mere.

Men med kjøb og salg forsvinder jo handel og kjøbmandsskab, pengevæsen og regnskabsførsel, bank- og børs- og finans-operationer. Og alle de millioner mennesker som nu rundt omkring i hele den civiliserede verden er optat med den slags forretninger — som sidder indestængt i kontorerne, bøjet over regnskabsbøger og andelskorrespondancer; som hænger bag butikernes disker og venter paa kunder; som farter omkring i byer og lande for at finde kjøbere til det der produceres, eller paa anden maade kiler sig ind som mellemmænd og mellemmænds mellemmænd mellem dem der ejer det der produceres og dem der bruger det — alle disse millioner mennesker hele den