Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/151

Denne siden er korrekturlest


lig blev ved at svinge pengepisken, som om ingenting var hændt?! — det var jo slet ikke til at begribe!...

KAPITEL VII

Satan tar et overblik og finder situationen at
være det skjære vanvid

Om ikke andet : saa de da ikke i alle fald, de taaber, at selv af den smule naturkraft, som de halstarrige faa paa egen haand hadde formaad at tæmme, var det bare en ren ubetydelighed som lod sig spænde for produktionens vogn, saalænge pengepisken svingedes?!...

Vist saa de det; alle saa det som bare hadde øjne at se med; og først og fremst var de rige nødt til at se det, de som selv svinget pengepisken, og netop af hensyn til den lod være at spænde kræfterne for :

Hvergang det lykkedes en af de halstarrige faa, ved hjælp af en ny mekanisk maskine eller en ny kemisk methode, at dressere en tæmmet naturkraft til et eller andet produktionsarbejde, strax meldte han det jo til dem der svinget pengepisken indenfor vedkommende produktionsbranche — og sa f. ex. til dem:

— Hidtil har I lat arbejdet i jeres branche udføre ved haandkraft, men det behøves nu ikke mere. Ved at benytte sig af maskiner, som den I her ser, kan