Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/154

Denne siden er korrekturlest


duktionen ud over hvad der gjennem efterspørgselen forlanges. Hadde vi strax bevæbnet jer alle med de nye maskiner, og dermed paa staaende fod tidoblet vor produktion, vilde vi ikke fundet afsætning for hovedmassen af vore produkter; vi var gaat fallit allesammen, og hele arbejdet inden branchen hadde maattet stanses. Og det vilde ført til ganske anderledes skrækkelige ulykker end den foreløbige lille sultekur som I maatte døje. Nej, konkurrencen maatte faa tid til at drive priseme ned, saa vor nye kundekreds kunde begynde at danne sig — da først kunde vi gi os til at øge produktionen efterhvert som efterspørgselen voxet. Pludselig lod det sig ikke gjøre, derfor maatte I sulte en stund. Men nu er det altsaa gjort, og en tredobbelt fordel er opnaad: Vore produkter er blit tilgjængelige for store lag af befolkningen, som før maatte være dem foruden; branchens produktion og omsætning har tat et vældigt omfang, saa vi svingere af pengepisken tjener mange flere penge end før; og endelig har den arbejdende befolkning opnaad den fordel, at der er blit plads for en mængde arbejdere, som ellers maatte gaat ledige. En økonomisk lov gjorde det umuligt at opnaa denne tredobbelte fordel uden at la jer gjennemgaa den sultekur, og derved var ingenting at gjøre; thi en økonomisk lov er ligesaa ubøjelig som en naturlov.

— Gid fanden hadde den økonomiske lov! tænkte arbejderne. Men de sa det ikke højt; for nu da sultekuren gudskelov var overstaat, var det jo ikke noe mere at snakke om, mente de.