Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/162

Denne siden er korrekturlest


niveauet — og befolkningen maatte da gjennemgaa en længere elendigheds-periode.

Resultatet af det hele var altsaa, at skønt de halstarrige faa ved sin dressering af naturkræfter hadde meget mere end tidoblet menneskenes produktive evne, saa maatte alligevel massen af mennesker ikke blot endnu bestandig gaa jevnt fattige omkring som før; nej de maatte desuden regelmæssig fra tid til anden gjennemgaa en længere sultekur som de ganske vilde vært forskaanet for, hvis bare de halstarrige faa aldrig hadde dresseret nogen naturkraft til at hjælpe dem i deres arbejde...

— det var jo det skære vanvid!