Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/166

Denne siden er korrekturlest


men ikke før tog vi dem i brug, før vi blev nødt til at minke den. Det kunde vi forresten paa forhaand ha sagt os selv, bare vi hadde gjort brug af en smule eftertanke. Alt hvad vi producerer ud over det som gjennem efterspørgselen forlanges, er jo nemlig af det onde; og da allerede den menneskelige arbejdskraft vi raader over, sætter os mere end istand til at tilfredsstille vor efterspørgsel, saa kan anvendelse af arbejdsbesparende naturkræfter ikke bringe os andet resultat end at sætte arbejdere ud af virksomhed. Og ikke nok med at disse arbejdere da maa sulte, og at efterspørgselen minker ved at de ikke længer kan delta i den; nej hvad værre er: arbejdsløsheden slaar nødvendigvis arbejdslønnen ned, befolkningens kjøbeevne og dermed dens efterspørgsel synker — og produktionen maa da indskrænkes over hele linjen. Vi var ikke betænkte nok til paa forhaand at gjøre os rede for dette og indlod os derfor paa det nye experiment. Men strax vi saa, at disse underfundige opfindelser tvang os til at indskrænke produktionen istedenfor at hjælpe os til at øge den, saa la vi dem ogsaa paa hylden og betjener os ikke mere af dem.

Dermed er det imidlertid slet ikke sagt at vi er det djævelskab kvit.

Thi sæt at disse samme eller andre arbejdsbesparende opfindelser gjøres i et fremmed land, og at man dér bruger dem til at producere mere end befolkningens efterspørgsel kræver, i én, i flere, eller kanske i alle brancher. Hvad kan da hindre svingerne af pengepisken i det land fra at sende os overskuddet af sin