Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/168

Denne siden er korrekturlest


verdenen, saa ingen funke fra noget fremmed folks arne kunde slaa ind over grænsen og tænde den hellige ild paany — saa var jo dermed denne første, østlige civilisation for alle tider stanset i sin udvikling, og gik nu bare sin forsumpning imøde.

Det var derfor ogsaa med et triumferende smil, at du, gamle gud Mammon, dengang udbrød:

— Vel, gamle vorherre — vil du saa ikke la din vandflom komme?

KAPITEL II

Østens og Vestens pengepisk-svingere. Hvorfor
Vesten saa sent frembragte en civilisation

Men jeg svarte dig, Satanas:

— Min vandflom vil jeg ingenlunde la komme; spillet er slet ikke slut. Ganske vist har pengepisk-svingerne i Østen af pur hjertens bravhed kvalt den østlige races udviklingsdygtighed i dens spire, og denne race, der til en begyndelse skred stolt frem i spidsen for menneskeheden og grundla den første civilisation, er dermed sat ud af stand til nogensinde ved egen kraft at kunne bryde ud af pengefælden og storme frem mod sin bestemmelses maal. Men den østlige race repræsenterer jo ikke, den alene, hele menneskeheden. Thi vel har den vestlige race endnu til dato ikke drevet det til at skabe fast ordnede forhold og