Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/18

Denne siden er korrekturlest


partement og sløjfet hele det juridiske embedsvært med dets tilbehør af dommere, sagførere, retsbetjente, politi- og fængselsfunktionærer; naar den videre har opløst hær og flaade, lukket sit armé- og marine-departement og nedlagt det militære embedsvært; og den saa heller ikke mer faar noget med offentlige arbejder og offentlig administration at gjøre, men maa lukke baade sit indre-departement, sit departement for de offentlige arbejder og sit kirke- og undervisnings-departement — ja da har jo den regjering heller ikke mere brug for noget budget eller nogen statskasse, og det eneste den endnu har tilbage at gjøre, er kun at afskedigealle sine toldere og skatte-opkrævere, og lukke ogsaa sit finans-departement. Hvorpaa den brave regjering rolig kan opløse sig selv og gaa fra hverandre — der er ikke længer brug for dens virksomhed. Og det samme kan ogsaa nationalforsamligen gjøre, da der jo heller ikke er brug for nogen lovgivende eller bevilgende myndighed mere.

KAPITEL III

Hvad idiotien koster — indirekte

Tæl sammen alle de millioner mennesker som faar hænderne fri ved at alt det uproduktive arbejde blir gjort overflødigt: