Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/182

Denne siden er korrekturlest


steder fortrinsvis egner sig til den slags produktion. Hvad vi har af transport i vort land er som følge deraf for ingenting at regne mod den kjæmpe-transport I har at udføre her hos jer, hvor befolkningen paa hvert enkelt sted maa la hente hvad den skal bruge fra alle verdens kanter, fordi dens egen produktion bare omfatter én eller et par specialiteter. Under vore forhold vilde derfor et kolossalt transport-apparat som jert ikke ha nogensomhelst mening. Og selv en miniatur-udgave af det vilde vi ikke bry os om at ha, om vi end derved kunde spare endel arbejdskraft. Vi har nemlig slet ingen brug for at spare paa arbejdskraften; vi er tværtimod glade for, at vor transport, saa liden som den er, dog beskjæftiger saapas mange mennesker som den gjør; der blir jo nemlig alligevel nogen arbejdsløshed tilbage, som vi altsaa er nødt til at bøde paa saa godt vi kan. — Ligedan med jere fabriker og kjæmpeværksteder: den slags vældige produktions-apparater egner sig naturligvis udmærket for en befolkning, som lægger an paa masseproduktion af en enkelt slags artikler, for at sælge dem hele verden over; men de er aldeles ubrugelige i et land, hvor befolkningen paa hvert enkelt sted producerer alle mulige slags artikler, men lægger an paa ikke at producere mere af hvert slags end den selv forbruger. Og heller ikke af jert storslagne produktions-apparat vilde vi bry os om at ha nogen miniatur-udgave for at spare paa arbejdskraften. Arbejdskraft har vi som sagt nok af og vel saa det, saa det kan bare bringe ulykke over befolkningen at der spares paa den. — Saa er der naturlig-