Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/19

Denne siden er korrekturlest


Millionerne som driver med handel og kjøbmandsskab eller steller med pengevæsen, regnskabsførsel, bank- børs- og finans-operationer rundt omkring i de civiliserede lande. Millionerne som staar under vaaben for at værge landenes stridige økonomiske interesser imod hverandre, eller er optat med at lave krigsmateriel. Millionerne som fylder regjerings- og embedsmands-kontorer eller gjør tjeneste som dommere, sagførere, retsbetjente, politi- og fængsels-funktionærer hele den civiliserede verden over.

Tæl dem sammen, og læg dertil endnu de arbejdsløses stadig voxende hær, allerede nu 3 à 4 millioner mand som i kapitalens interesse staar paa stadig vagt imod arbejdslønnens stigning rundt om i landene — thi ogsaa dette vagthold blir da overflødigt; der gives jo ingen arbejdsløn mere. Tæl dem sammen alle disse mangfoldige millioner mennesker, og man vil forstaa, at naar alt det uproduktive arbejde de nu udfører blir overflødigt, da betyder det frigørelsen af en ganske betragtelig del af hele den civiliserede verdens arbejdskraft.

Og alligevel, alle disse vanvittig mange millioner, hvis arbejdskraft nu sløses bort til uproduktivt arbejde, de representærer dog endnu, alle tilsammen, ikke paa langt nær halvparten af den arbejdskraft som alt i alt bil blive indsparet, naar menneskene endelig engang kommer til fornuft og hører op med at la produktionen gaa pengeformaalenes ærinder, og tjene fremmede, den selv aldeles uvedkommende interesser. Thi naar det sker, da vil samtidig et endnu meget større antal