Side:Andreas Munch - Barndoms- og Ungdoms-Minder.djvu/3

Denne siden er godkjent
Min gamle Moder
og
min lille Datter

tilegnet.

Du Gamle med den blide Barnesjæl!
Tag disse Blade kjærligt hen, og dvæl
Ved Billeder fra længst hensvundne Dage,
Hvis Minder her din Søn har kaldt tilbage,
Fordi de er den Grundvold, hvorpaa han
Har bygget siden, til han blev en Mand;
Fordi han nu, saa nær ved Banens Ende,
Har følt en Trang, at lægge dig i Hænde
En Tak for Hjemmet, han ei glemme kan.