Side:Anne og Alet.djvu/4

Denne siden er godkjent
T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri.