Side:Anne og Alet.djvu/6

Denne siden er godkjent

kumenter. Udbyttet vil findes i nærværende aldeles fordringsløse, lille Arbeide.

Forfatteren har sluttelig meget at takke DHrr. Sorenskriver Lasson i Lillesand, Rigsarchivar Birkeland i Kristiania og Justitssecretair Schønning i Kjøbenhavn for den mod ham udviste forekommende Velvilje under hans Efterforskninger, en Velvilje, uden hvilken denne lille Bog ikke vilde være bleven til.

Forf.