Side:Astrup - Blandt Nordpolens Naboer.djvu/5

Denne siden er godkjent

blev det ingen anden raad, end at jeg maatte sætte mig hen paa et roligt sted og agere forfatter, og resultatet af denne min literære virksomhed er det da, jeg her vover at fremlægge for et forhaabentlig ikke altfor kritisk publikum.

Christiania, høsten 1895.

Eivind Astrup.