Side:Bekjendelser.djvu/18

Denne siden er godkjent
– 14 –


De skal vel ikke ha mei me strax?

Lensmannen smiler:

— Jo, sier han — egentlig saa skal jei jo ta Dem me strax og sætte Dem inn i lensmans-arresten til jei kan rejse inn til byn me Dem — jei rejser derinn Lørda maaren, iovermaaren tili altsaa. Men, Di er jo en gentleman — naar Di bare gir mei Deres or paa at Di møter frem Lørda maaren oppe paa Houger heroppe, saa kan jei jo ta det for gott... Lørda maaren klokken ni præcis?

— Klokken ni præcis! jo jei skal være der. Forresten kan jei ikke la mei sætte inn endda, jei faar altsaa rejse inn til byn imaaren og skaffe mei utsættelse paa en eller anden maate. Men i ethvert fall: Lørda maaren møter jei altsaa oppe paa Houger.

— Jaja, saa er det hele iorden da! sier lensmannen venli — adjø!

Lensmannen er borte, Gaarder og jei ser paa hverandre uten aa si noe — og saa gaar han inn, og jei begynner igjen min rastløse vandring frem og tilbake mellem det hvite huse og det graa veskure, stirrende sykt ut imot pynten derute tilhøjre, efter henne som jei vet ikke kommer — — —

Det er mørkt, klokken er omkring elve. Jei ror langsomt omkring pynten der borte hvor hun bor og inover den sort-blanke bugt; forbi det første gule badehuse, og videre bortover mot det andet, hennes — me ansikte vent spejdende forover, og volsomt bankende hjerte.

Det er ganske stille, aarernes bløte plask i vanne