Side:Bekjendelser.djvu/3

Denne siden er godkjent
FORTALE


Denne bog er en direkte fortsættelse af «Syk Kjærlihet» — derfor begynner den med kap. XXIX.

Naar jei istedenfor aa kalle den «Syk Kjærlihet 2den del» døper den «Bekjendelser» — en titel der bedre ville passet til 1ste del — saa er det simpelthen for aa sikre mei mot, at justitsen i de skandinaviske lanne, af uagtsomhed eller med hensigt, skulle finne paa aa forvexle den med «Syk Kjærlihet» som udkom i 1893, og som er forbudt i det ganske Skandinavien, Finland iberegnet.

For om mulig denne gang aa undgaa enhver berøring med justitsen i de nævnte lanne, lar jei ikke «Bekjendelser» komme i boghandelen, men indskrænker mei til at trykke den som manuskript i 250 numererede exemplarer, som jei afhænder privat.

Prisen er jei som følge deraf nødt til at sætte til 10 kroner pr exemplar.

Concarneau i november 1902.